Meilt

Sõiduki juhtimisõigust tõendav dokument ehk juhiluba on muutunud paljudele hädavajalikuks, sest võimaldab kiiresti ja optimaalselt liikuda punktist A punkti B ning planeerida seejuures ise oma aega. Selleks, et liikluses hästi toime tulla ning teada, milline on keskkonnasõbralik, ohutu ja kaasliiklejaid arvestav liiklemine, on oluline omandada vastavad teadmised. Seda kõike saab õppida Kose Autokoolis.

Kose Autokool tegutseb aastast 2006 nii Tallinnas kui Kosel. Hetkel võimaldab kool omandada B-kategooria juhilube, viies läbi nii algastme kui lõppastme koolitusi. Õppetöö toimub nii eesti kui vene keeles. Lisaks pakub Kose Autokool ainulaadset võimalust omandada teoreetilisi teadmisi läbi interneti tänu distantskoolitusele. Meie autokooli eripäraks teiste kõrval on kindlasti see, et Kose Autokoolis koostatakse igale õpilasele individuaalne õppeprogramm, keskendudes just talle kõige vajalikumatele punktidele.

Tulge kindlasti tutvuma Kose Autokooliga! Täpsustavaid küsimusi saate julgelt esitada meile iga päev 8:00 - 21:00.

Õppekava

Uus õppekava sisaldab teooriaopet ja 24 kohustuslikku sõidutundi. Õppekava jaguneb kolmeks mooduliks. Moodulite läbimise nominaalaeg on kaks nädalat. Liiklusteooria õppetunni ning õppesõidutunni kestus on 45 minutid.

Moodul 1

Teooriaõpe

 • Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest.
 • Iseseisvaks õppimiseks juhendamine.
 • Liiklus kui süsteem.
 • Ohutu liiklemise põhimõtted.
 • Teiste liiklejatega arvestamine.
 • Sõiduki turvalisus.
 • Inimene sõidukijuhina.

Sõiduõpe

 • Juhi tööasend ja turvavarustus.
 • Sõiduki käsitsemine.
 • Sõiduõpe individuaalprogrammi järgi.Soovi korral juhendaja kaasamine täiendava sõidupraktika saamiseks.

Moodul 2

Teooriaõpe

 • Sõidu alustamine ja sõiduki asukoht sõites.
 • Sõidujärjekord sõites.
 • Sõidu eripära, asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis.
 • Sõiduki peatumine ja sõidu lõpetamine.
 • Käitumine liiklusõnnetuse korral.

Sõiduõpe

 • Sõiduki juhtimine vähese liiklusega teedel.
 • Sõiduki juhtimine erinevates liiklussituatsioonides.
 • Sõiduõpe individuaalprogrammi järgi.

Moodul 3

Teooriaõpe

 • Möödasõit, möödumine ja ümberpõige
 • Sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil.
 • Keskkonda säästev auto kasutamine.
 • Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes

Sõiduõpe

 • Möödasõit, möödumine ja ümberpõige.
 • Sõiduki juhtimine planeeritud teekonnal.
 • Keskkonda säästev sõiduki juhtimine.
 • Sõiduõpe individuaalprogrammi järgi.

Tutvu õppekavaga täpsemalt.

Info

Juhi esmaõppe algastme koolituskursuse käigus peab õpilane läbima esmaabikoolituse ja pimeda aja koolitus. Esmaabikursus sisaldab 16 akadeemilist tundi. Lisaks on võimalik teooriaõpet läbida e-õppe vormis läbi distantskoolituse.

Kursused toimuvad Tallinnas aastaringselt. Teooriaõpe toimub e-õppe vormis internetikeskkonnas (vaata täpsemalt Distantskoolitus või teooria.ee). Kursuse eest tasumine toimub sularahas või ülekandega: arveldusarve 10220074416018 Makena-Drive OÜ.

„B” kategooria kursus

Algastme koolituse maksumus 440€. Vormistamisel vajalikud dokumendid:

 • isikuttõendava dokumendi koopia (pass või ID-kaart)
 • 2 passipilti
 • osamaks
 • tervisetõend

Lõppastmekoolitus

Lõppastme koolitusel läbitakse koolitaja juures ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse süvaõpe. Erinevate harjutuste abil omandatakse vajalikud oskused tegutsemaks tüüpilistes riskiolukordades.

Lõppastmekoolituse maksumus 125€. Vormistamisel vajalikud dokumendid:

 • Autokooli tunnistus
 • Juhiluba

Distantskoolitus

Auto juhtimist pole kodus istudes võimalik õppida, kuid teoreerilised teadmised liikluskorralduse ja -käitumise kohta saab tänu Kose Autokoolile lihtsalt omandada ilma kodust lahkumata. Autojuhtimise õppes on teooria väga oluline ning annab baasteadmised. Meie autokooli poolt pakutav distantskoolitus annab võimaluse õppida just teile sobival ajal, sobivas kohas ja sobivas tempos. Sellest tulenevalt ei pea te käima loengutes ning kulutama oma kallist aega. Peamine, mis distantsõppeks vajalik, on arvuti olemasolu, juurdepääs internetti ning julge pealehakkamine.

Selline õppimise liik toimub individuaalselt ning õppimise aja ja intensiivsuse määrate ise kättesaadavate materjalide abil. Distantskoolitus sisaldab:

 • õppevahendeid ja sobivad arvutiteste
 • suhtlemisvõimalust õpetajaga interneti kaudu
 • sõidukoolitusi Teile sobival ajal

Teenuse eest maksmisel saate kasutajatunnuse ja salasõna süsteemi sisenemiseks. Teooriaõpe lõpetamisel sooritate eksami. Eduka sooritamise puhul väljastatakse teile vastav tunnistus.